Tôn 5 sóng vuông

Tôn 5 sóng vuông là 1 loại tôn lợp có 5 sóng dương, chuyên dùng để làm mái cho các nhà dân dụng nhỏ lẻ hoặc các nhà xưởng có độ dài mái tôn ngắn, làm tôn vách cho các nhà xưởng lớn nhỏ. Liên kết với xà gồ bằng vít.