Tôn 13 sóng vuông

Tôn 13 sóng, được sử dụng để đóng trần, làm la phông để trang trí cho mọi công trình xây dựng hiện nay giúp mang lại không gian đẹp, có tính thẩm mỹ cao.