Ngọc Biển Group đón thành viên Ngọc Biển – Đại Phước Nhơn Trạch

Ngoc Bien Dai Phuoc 01

Ngày 10/9/2016, Ngọc Biển Group đón thêm thành viên mới Ngọc Biển – Đại Phước Nhơn Trạch chúc mừng chi nhánh mới mã đáo thành công

Ngoc Bien Dai Phuoc 02

Ngoc Bien Dai Phuoc 03