Tam Nhin

Tầm nhìn

Kiến tạo sự THỊNH VƯỢNG cho cộng đồng bằng việc mang lại GIÁ TRỊ THẬT đến từng ngôi nhà và công trình xây dựng để cùng nhau phát triển VƯƠN TẦM CAO MỚI.

Su Menh

Sứ mệnh

  • Cam kết bán đúng sản phẩm, đúng chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu, theo xu hướng mới và phù hợp với tài chính của Khách hàng
  • Đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các dịch vụ gia tăng vượt trội để tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng
  • Xây dựng mạng lưới hợp tác phân phối để gia tăng thị phần và cùng phát triển bền vững
  • Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công để mang lại lợi ích cho đối tác
  • Tạo cơ hội phát triển mang lại sự thịnh vượng cho Đội ngũ.
Gia Tri

Giá trị cốt lõi

  • Uy tín
  • Tận tâm với khách hàng
  • Khiêm tốn & Chân thành
  • Đam mê & Kiên cường
  • Biết ơn và hỗ trợ đồng đội