Gia công xẻ cuộn mỏng là phương dùng thép tấm được gia công trực tiếp từ thép cuộn, có độ dày, kích thước hình học chính xác. Bề mặt phẳng, đẹp, các góc, cạnh sắc nét và đồng đều.

Bản chất việc xẻ băng là chia thép thành nhiều tấm kích cỡ nhỏ hơn, người ta sử dụng dao cắt để chia cuộn thép khổ rộng lớn nhất 1350 thành 2-48 cuộn thép khổ nhỏ hơn tùy theo yêu cầu khách hàng.

Sản phẩm đầu vào của dây chuyền xẻ băng có thể là thép cán nóng, cán nguộn, thép mạ lạnh, mạ kẽm, mạ màu…

Dưới đây là một vài sản phẩm thép tấm đã được sắt thép Ngọc Biển triển khai hơn 30 năm qua với máy móc, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề

25

1. Năng lực sản xuất

Thepmong1

2. Tiêu chuẩn và dung sai cho phép

Thepmong2

3. Sản phẩm đặt trưng cảu dây chuyền xẻ băng 4

3.1 Khổ băng xẻ từ 24.8 đến 30mm ( số băng từ 3S2 đến 48 băng)

Thepmong3 Yêu cầu nguyên liệu đầu vào

 • Độ dày tôn cuộn nguyên liệu: 0.2 ÷ 0.35 mm
 • Khổ tôn nguyên liệu : ≤ 1250mm
 • Độ rộng tối thiểu của hai dây biên khi tính khổ xẻ ≥ 10mm
 • Dung sai khổ xẻ ±0.2mm
 • Khối lượng cuộn ≤ 5.5 tấn
 • Đường kính lõi cuộn đầu ra Ø508

3.2 Khổ băng xẻ từ 40 đến 60 mm ( số băng từ 20 đến 30 băng)

Thepmong4 Yêu cầu nguyên liệu đầu vào

 • Độ dày tôn cuộn nguyên liệu: 0.2 ÷ 0.40 mm
 • Khổ tôn nguyên liệu : ≤ 1250mm
 • Độ rộng tối thiểu của hai dây biên khi tính khổ xẻ ≥ 6mm
 • Dung sai khổ xẻ ±0.2mm
 • Khối lượng cuộn ≤ 5.5 tấn
 • Đường kính lõi cuộn đầu ra Ø508

3.3 Khổ băng xẻ từ 60 đến 80 mm ( số băng từ 15 đến 20 băng)

Thepmong5 Yêu cầu nguyên liệu đầu vào

 • Độ dày tôn cuộn nguyên liệu: 0.2 ÷ 0.6 mm
 • Khổ tôn nguyên liệu : ≤ 1250mm
 • Độ rộng tối thiểu của hai dây biên khi tính khổ xẻ ≥ 6mm
 • Dung sai khổ xẻ ±0.3mm
 • Khối lượng cuộn ≤ 6 tấn
 • Đường kính lõi cuộn đầu ra Ø508

3.4 Khổ băng xẻ từ 80 đến 120 mm ( số băng từ 10 đến 15 băng)

Thepmong6 Yêu cầu nguyên liệu đầu vào

 • Độ dày tôn cuộn nguyên liệu: 0.2 ÷ 0.75 mm
 • Khổ tôn nguyên liệu : ≤ 1250mm
 • Độ rộng tối thiểu của hai dây biên khi tính khổ xẻ ≥ 6mm
 • Dung sai khổ xẻ ±0.3mm
 • Khối lượng cuộn ≤ 6 tấn
 • Đường kính lõi cuộn đầu ra Ø508

3.5 Khổ băng xẻ lớn hơn 120 mm

Themong7 Yêu cầu nguyên liệu đầu vào

 • Độ dày tôn cuộn nguyên liệu: ≤ 1.2mm
 • Khổ tôn nguyên liệu : ≤ 1300mm
 • Dung sai khổ xẻ theo bảng tiêu chuẩn và dung sai cho phép xẻ băng 4
 • Độ rộng tối thiểu của hai dây biên khi tính khổ xẻ ≥ 5mm
 • Đường kính lõi cuộn đầu ra Ø508