Gia công xẻ cuộn dày là phương dùng thép tấm được gia công trực tiếp từ thép cuộn, có độ dày, kích thước hình học chính xác. Bề mặt phẳng, đẹp, các góc, cạnh sắc nét và đồng đều.

Bản chất việc xẻ băng là chia thép thành nhiều tấm kích cỡ nhỏ hơn, người ta sử dụng dao cắt để chia cuộn thép khổ rộng lớn nhất 1350 thành 2-48 cuộn thép khổ nhỏ hơn tùy theo yêu cầu khách hàng.

Sản phẩm đầu vào của dây chuyền xẻ băng có thể là thép cán nóng, cán nguộn, thép mạ lạnh, mạ kẽm, mạ màu…

Dưới đây là một vài sản phẩm thép tấm đã được sắt thép Ngọc Biển triển khai hơn 30 năm qua với máy móc, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề

Gia Cong Xe Cuon Mong

1. Năng lực sản xuất

Thepday4

2.Tiêu chuẩn và dung sai cho phép

Thepday5

3. Sản phẩm đặt trưng của dây chuyền xẻ băng dày

3.1 Khổ băng từ 40 đến 60mm (số băng từ 20 đến 30 băng)

Thepday1

Yêu cầu nguyên liệu đầu vào (máy xẻ băng 1):

 • Đối với khổ băng từ 40mm đến 60 mm, độ dày tôn cuộn nguyên liệu: 0.45 ÷ 0.75 mm
 • Khổ tôn nguyên liệu : ≤ 1350mm
 • Dung sai khổ xẻ theo bảng tiêu chuẩn và dung saic ho phép xẻ băng 1
 • Độ rộng tối thiểu của hai dây biên khi tính khổ xẻ ≥ 10mm
 • Đường kính lõi cuộn đầu ra Ø508

3.2 Khổ băng từ 60 đến 100mm (số băng từ 10 đến 20 băng)

Thepday2

 • Đối với khổ băng từ 60mm đến 100 mm, độ dày tôn cuộn nguyên liệu: 0.45 ÷ 1.5 mm
 • Khổ tôn nguyên liệu : ≤ 1350mm
 • Dung sai khổ xẻ theo bảng tiêu chuẩn và dung saic ho phép xẻ băng 1
 • Độ rộng tối thiểu của hai dây biên khi tính khổ xẻ ≥ 5mm
 • Đường kính lõi cuộn đầu ra Ø508

3.3 Khổ băng lớn hơn 100mm (số băng < 10 băng)

Thepday3

 • Đối với khổ băng lớn hơn 100 mm
 • Độ dày tôn cuộn nguyên liệu: ≤ 3mm
 • Khổ tôn nguyên liệu : ≤ 1350mm
 • Dung sai khổ xẻ theo bảng tiêu chuẩn và dung saic ho phép xẻ băng 1
 • Độ rộng tối thiểu của hai dây biên khi tính khổ xẻ ≥ 5mm
 • Đường kính lõi cuộn đầu ra Ø508