• Công trình: Trung tâm phân phối phục vụ HUB Nghệ An
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Địa điểm: KCN Nam Cấm Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
  • Diện tích: 18.000 m2