• Công trình: Trang Trại Trồng Nấm Dầu Tiếng
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Địa điểm: Ấp Bàu Bàng, Định An, Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
  • Diện tích: 51.000 m2

Trang Trai Nam Dau Tieng