• Công trình: NHÀ XƯỞNG THUẬN XƯƠNG
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Địa điểm: Đường số 9, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
  • Diện tích: 12.468 m2