• Công trình: Nhà xưởng Phú Hưng Thịnh
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Địa điểm: Đường số 10, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
  • Diện tích: 7.655,5 m2