• Công trình: Nhà máy O.N VinA KCN Đất Đỏ 1
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Địa điểm: KNC Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Diện tích: 10.000 m2

Z3780732156211 D49b4efc86b784abb0caeb674527afe6