• Công trình: Nhà máy Công ty TNHH Jorn Technolory
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Địa điểm: Lô 365, đường 31, KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương
  • Diện tích: 32.000 m2