• Công trình: Kho vận Á Châu số 1
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Địa điểm: Số 12 Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần, Dĩ An, tỉnh Bình Dương
  • Diện tích: 8.700 m2