• Công trình: Kho chứa hàng hóa
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Địa điểm: Lô 15, đường số 5A, KCN Tân Tạo mở rộng, P. Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM
  • Diện tích: 6.000 m2