ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

NỖ LỰC NÂNG TẦM CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Hãy cùng bắt đầu nhé!

GIỚI THIỆU NGỌC BIỂN STEEL

Quá trình hình thành và phát triển Ngọc Biển Steel

1. Lĩnh vực, phạm vi và quy mô hoạt động

 • Sứ mệnh, tầm nhìn & giá trị cốt lõi
 • Mục tiêu, chiến lược
 • Các dịch vụ, sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp
 • Cơ chế vận hành cơ bản
 • Cơ cấu tổ chức, nhân sự,…

2. BẢN SẮC NGỌC BIỂN STEEL

 • Làm rõ thêm các giá trị cốt lõi
 • Văn hóa công ty
 • Quy tắc đạo đức, hành xử và tác phòng
 • Các hoạt động về trách nhiệm xã hội

3. QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH & MÔI TRƯỜNG NGỌC BIỂN STEEL

 • Các quan điểm chủ đạo, nguyên tắc của chính sách tuyển dụng, đào tạo
 • Trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân viên
 • Cơ chế khen thưởng, kỉ luật, cơ chế phúc lợi
 • Các quy trình và thủ tục cần lưu ý

BẢN SẮC NGỌC BIỂN STEEL

QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH và MÔI TRƯỜNG NGỌC BIỂN STEEL