Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Tổng Giám đốc điều hành
Ông Phan Văn Dũng Giám đốc Kinh Doanh Chi Nhánh

Ông Phan Văn Dũng

Trợ lý Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Hùng Phó Tổng Giám đốc Kinh Doanh

Ông Nguyễn Quốc Hùng

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh
Ông Nguyễn Văn Huân Trưởng Xưởng Sản Xuất

Ông Nguyễn VĂN HUÂN

Trưởng xưởng Sản xuất
Ông TrẦn VĂn MẠnh Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Ông TRẦN VĂN MẠNH

Trưởng phòng Hành chánh Nhân sự